Hỏi đáp

Giới thiệu phần mềm quản lý Bán hàng

Phần mềm Quản lý Bán hàng đã được sử dụng phổ biến từ những năm 1998 tại Mỹ. Theo thống kê của tổ chức tư vấn và nghiên cứu thị trường Dionco Inc., hơn 40% các đơn vị bán lẻ khẳng định rằng: Doanh nghiệp bán lẻ thành công nhờ vào việc sử dụng Phần […]

Viết bởi admin  |  1 phản hồi  |  trong Hỏi đáp

Chức năng phần mềm quản lý Bán hàng

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG Phần mềm được chia làm 5 module chính như sau: 1. Quản lý Bán hàng: Bao gồm các chức năng Quản lý Thông tin khách hàng, Thông tin Bán hàng, Quản lý Doanh thu, Công nợ khách hàng và hỗ trợ bộ phận Bán […]

Viết bởi admin  |  1 phản hồi  |  trong Hỏi đáp
Copyright ©2012-2017 Viết phần mềm .Net - Chuyên phần mềm quản lý