Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định Sở Tài chính gây thất thoát, lãng phí ngân sách hơn 400 triệu đồng tại hai dự án phần mềm công nghệ thông tin.

Ngày 24-6, một nguồn tin cho hay Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm giám đốc Sở Tài chính và tập thể sở này giai đoạn 2016-2020 vì gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2015 đến 2021, Sở Tài chính được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện mua sắm hai dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin với tổng kinh phí hơn 8,7 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Sở Tài chính để xảy ra các sai phạm về hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và thanh toán các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán… gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước 419 triệu đồng.

Trong đó, dự án xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai bị thất thoát hơn 367 triệu đồng, dự án phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trị địa phương bị thất thoát trên 52 triệu đồng…

Thanh tra nhận định Sở Tài chính xây dựng dự toán, thanh toán chi phí thuê phòng học, thuê máy tính, nước uống, tài liệu, văn phòng phẩm của các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao công nghệ phần mềm không đúng thực tế, không đúng quy định.

Ngoài ra, sở này không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm điểm rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về việc sử dụng ngân sách nhà nước khi triển khai thực hiện dự án phần mềm, khắc phục các tồn tại. Phần mềm này cũng không được Sở Tài chính công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm thuộc về Sở Tài chính. Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm giám đốc Sở Tài chính giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *