* Công nghệ viết phần mềm:

* Những dự án chúng tôi đã viết theo yêu cầu:
+ Phần mềm quản lý kho vật tư
+ Phần mềm quản lý quán cafe
+ Phần mềm quản lý phụ tùng xe máy
+ Phần mềm quản lý Khách sạn
+ Phần mềm quản lý bán hàng
+ Phần mềm quản lý cân xe điện tử
Và rất nhiều dự án phần mềm khác…