phần mềm quản lý bán hàng bằng c#

Chức năng phần mềm quản lý Bán hàng

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG Phần mềm được chia làm 5 module chính như sau: 1. Quản lý Bán hàng: Bao gồm các chức năng Quản lý Thông tin khách hàng, Thông tin Bán hàng, Quản lý Doanh thu, Công nợ khách hàng và hỗ trợ bộ phận Bán […]

Viết bởi admin  |  1 phản hồi  |  trong Hỏi đáp
Copyright ©2012-2017 Viết phần mềm .Net - Chuyên phần mềm quản lý