phần mềm quản lý bán hàng miễn phí 2012

Chức năng phần mềm quản lý Bán hàng

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG Phần mềm được chia làm 5 module chính như sau: 1. Quản lý Bán hàng: Bao gồm các chức năng Quản lý Thông tin khách hàng, Thông tin Bán hàng, Quản lý Doanh thu, Công nợ khách hàng và hỗ trợ bộ phận Bán […]

Viết bởi admin  |  1 phản hồi  |  trong Hỏi đáp
Copyright ©2012-2017 Viết phần mềm .Net - Chuyên phần mềm quản lý