phan mem quan ly nha may

Người Trung Quốc đã kiểm duyệt internet như thế nào?

Bằng những âm mưu và công cụ của mình, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện thành công chiến lược “triệt tiêu Google, thủ tiêu Facebook”, đồng thời đưa internet nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của họ. Với người sử dụng internet tại Việt Nam và trên thế giới, các dịch vụ được […]

Viết bởi admin  |  0 phải hồi  |  trong Tin tức
Copyright ©2012-2017 Viết phần mềm .Net - Chuyên phần mềm quản lý