Thiết kế phần mềm sàng lọc tiền sinh hội chứng down và khuyết tật ống thần kinh

Dựa trên chương trình Excel của Microsoft Office và các kết quả nghiên cứu về đánh giá nguy cơ đã được công bố, nhóm nghiên cứu Lê Phan Tưởng Quỳnh, Nguyễn Viết Nhân, Trường đại học y dược Huế đã thiết kế một phần mềm “nội bộ” để tính nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Down, hội chứng Edwards và khuyết tật hở của ống thần kinh trong sàng lọc trước sinh ở tuần thai 15 – 22, dựa trên ba chỉ số huyết thanh AFP, uE3 và hCG của sản phụ.

Kết quả cho thấy, nguy cơ thai nhi mắc Trisomy 21 với ngưỡng từ 1/251 đến 1/350, nguy cơ được tính có xu hướng thấp hơn so với phần mềm Prisca (83,7%). Trường hợp sàng lọc cho kết quả thai có nguy cơ cao mắc Trisomy 21 nhưng kết quả chẩn đoán không mắc Trisomy 21: phần mềm “nội bộ” cho nguy cơ thấp hơn so với phần mềm Prisca (73%), với 29% trường hợp được tính là nguy cơ thấp hơn 1/250. Trường hợp sàng lọc khuyết tật hở của ống thần kinh với ngưỡng MoM AFP cao hơn 1,50: phần mềm “nội bộ” có xu hướng cho kết quả nguy cơ cao hơn so với Prisca (94%). Trường hợp sàng lọc khuyết tật hở của ống thần kinh với ngưỡng MoM AFP thấp hơn 1,5: không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 phần mềm (p>0,05).

Qua thử nghiệm cho thấy, phần mềm “nội bộ” này có đủ các chức năng cần thiết để sử dụng cho việc tính nguy cơ trong sàng lọc trước sinh hội chứng Down, hội chứng Edwards và khuyết tật hở của ống thần ở tuần thai 15-22.

N.Hoa

Posted by admin  |  0 Comment  |  in Tin tức  |  Thẻ:, , ,

Post a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Copyright ©2012-2017 Viết phần mềm .Net - Chuyên phần mềm quản lý