Tính năng phần mềm Xtra Dental

XtraDental bao gồm các tính năng sau:

Tiếp nhận:

– Tiếp nhận, lưu hồ sơ bệnh nhân

– Tiếp nhận nhu cầu khám bệnh

– Thu tiền viện phí ban đầu

– Tư vấn miễn phí

Khám bệnh:

– Khám bệnh

– Xác định bệnh nhân cần làm các thủ thuật (dịch vụ).

– Lên biểu phí bệnh nhân cần thanh toán

Thu phí:

– Thu phí dịch vụ(các thủ thuật đã làm) của bệnh nhân.

– In phiếu thanh toán cho bệnh nhân.

Quản lý thu chi khác:

– Quản lý thu khác

– Quản lý chi khác

Quản lý vật liệu tiêu hao:

– Quản lý nhật vật liệu, vật liệu Labo

– Quản lý xuất (sử dụng) vật liệu

– Thông kê tồn vật liệu

– Cảnh báo hạn dùng, vật liệu dự phòng …

Quản lý lịch hẹn:

– Tiếp nhận bệnh nhân hẹn lịch khám

– Thống khêm lịch khám theo ngày, tuần, tháng, năm

– Cảnh bảo bệnh nhân quá hẹn khám

Quản lý bác sỹ:

– Quản lý thông tin bác sỹ

– Quản lý thông tin các thủ thuật bác sỹ đã làm theo ngày, tháng, năm

– Quản lý lương bác sỹ

Quản trị hệ thống:

– Phân quyền theo nhóm người dùng

– Phần quyền theo chức năng từng tài khoản

– Phần quyền theo mục đích: Chỉ Admin mới khai thác được các thông tin nhạy cảm.

– Sao lưu dữ liệu theo ngày, tuần, tháng, năm

– Phục hồi dữ liệu

Mọi chi tiết xin liên hệ:

ĐT: 0919 [4.9.8] [5.9.8] Mr Long

Skype: philong256 Email: philong256@gmail.com

Website: https://vietphanmem.net

Posted by admin  |  0 Comment  |  in Phần mềm quản lý  |  Thẻ:, , , , ,

Post a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Copyright ©2012-2017 Viết phần mềm .Net - Chuyên phần mềm quản lý